Stal Mireille
Slide background

"Zij die nooit van mening veranderen,

hebben zelden iets geleerd"

Een kreupel paard zet je op rust. En daar ga je zeker niet mee trainen en al helemaal niet op zitten!

Dat is een veelgehoorde mening. En in eerste oogopslag misschien ook een logische. Zo heb ik er ook jaren over gedacht. Maar toch zit ik regelmatig op paarden die niet zuiver bewegen. En soms zelfs echt kreupel zijn. Anderzijds zijn er vormen van kreupelheid waarmee ook ik het paard laat staan. Ik ben dit probleem dus genuanceerder gaan benaderen. Waarom?

Om te begrijpen waarom het trainen van een kreupel paard er in veel gevallen voor zorgt dat het beter en dus zuiver wordt, is het belangrijk om een beeld te hebben van de verschillende typen kreupelheden.

Er zijn kreupelheden die ontstaan door trauma. Bijvoorbeeld door een klap van een ander paard, of door uitglijden in de weide. Maar ook bijv. door verstappen, peesblessures, vernagelenen of te kort bekappen kunnen paarden kreupel zijn geworden. In al deze gevallen is het absoluut niet goed met een paard te gaan trainen. Hier is rust nodig. Wat overigens in mijn ogen zelden stalrust betekent. Belangrijk is dat het paard vrij kan bewegen zonder iets te hoeven, zodat het paard zelf kan bepalen hoe en hoeveel het beweegt.

Als een paard langere tijd kreupel is of de kreupelheid steeds terugkeert, ga je er mee naar de kliniek om uit te laten zoeken wat er aan de hand is. Meestal wordt er dan een diagnose gesteld aan de hand van klinisch onderzoek, foto's, echografie, scintigrafie of thermografie. Vervolgens is de grote vraag of dat wat er gevonden is, ook werkelijk de oorzaak van de kreupelheid is. En als dat zo is, waardoor deze dan ontstaan is. En ga je laten behandelen? Door wie? Waarmee en waar?

Veel kreupelheden ontstaan door een vereerde training die tot verkeerde belasting van het paard leidt. Het is niet zo makkelijk om vast te stellen wanneer dit het geval is. Maar als dit de oorzaak is, dan kun je duizenden euro's uitgeven aan behandelingen; het probleem blijft terugkomen.

In dit geval is het van belang het paard te leren anders te bewegen en daardoor de overbelasting weg te nemen. En dat kun je alleen doen door het paard te trainen. Uiteraard begin je daar heel voorzichtig mee; vaak eerst aan de hand, aan de enkele longe of aan de dubbele longe. In een later stadium veelal ook vanaf de rug van het paard. Hoe je begint hangt volledig af van het paard, van het probleem en van de omstandigheden, maar de remedie is trainen.

En zo train ik ook wel eens paarden waarvan je misschien zou denken; deze is zo slecht, hier MAG je gewoon niets meer mee doen! En soms heb ook ik twijfels, dat geef ik eerlijk toe. Maar door ervaring weet ik dat het in de meeste gevallen goed komt. En dat vele paarden vaak nog jaren pijnloos bereden kunnen worden. En daar doe ik het voor. Het is zo geweldig als een paard dat kreupel bij ons is gekomen na een periode van training weer zuiver naar huis gaat! Wij boeken goede resultaten met paarden waarbij bijvoorbeeld kissing spines, hoefkatrolontsteking of artrose is gediagnosticeerd. Maar ook met paarden die gedragsproblemen hebben als rennen, steigeren of bokken. Dit overigens altijd in samenwerking met een team specialisten!

Wat je uiteindelijk ook doet, ik wil iedereen adviseren altijd eerst je paard door een erkend paardenarts te laten onderzoeken als het niet zuiver beweegt of andere problemen heeft. En mocht je het vermoeden hebben dat de problemen zijn ontstaan door overbelasting door verkeerde training en je wilt het laten trainen door iemand die hier gespecialiseerd in is; doe onderzoek, bijvoorbeeld op internet! Ga kijken hoe het er op een stal aan toe gaat voor je je paard brengt (ook onaangekondigd) en zorg dat er duidelijk afspraken gemaakt zijn. Een aantal trainers traint op basis van no cure no pay, dan heb je tenminste de zekerheid dat de kosten niet de pan uitrijzen. Zekerheid over het eindresultaat krijg je helaas natuurlijk niet. Om daar de kansen te vergroten kan je bijvoorbeeld referenties inwinnen.

Veel succes. En, volg je gevoel want niemand kent het paard beter dan jij!

logo stal mireille small
Mireille den Hoed

Revalidatietrainer & Instructeur Klassieke Dressuur


Plagweg 16 - 7399 RN - Empe 
Tel: +31 (0)6 - 24 09 54 82 | info@stalmireille.nl

 CRKBO Instelling CRKBO Instelling sbb beeldmerk