Stal Mireille

Addinton staat ondertussen 11 weken bij ons. In die tijd is er qua training niets gebeurd. Hij staat eigenlijk onterecht onder het kopje "In Training" want hij wordt niet getraind omdat hij (nog) niet trainbaar is. Maar de 11 weken dat hij nu bij ons staat zijn niet voor niet geweest!

Addington is weer een blij paard geworden. Hij kwam hier met een behoorlijk ondergewicht en hij is nu mooi op gewicht. Daarnaast heeft hij de broodnodige behandelingen en rust gekregen die hij zo nodig had. Gelukkig hadden we een prachtige nazomer en heeft hij tot eind oktober in de weide gestaan met zijn vriendjes. En nu in de paddock met Job vindt hij ook heel fijn. 

Na overleg tussen Sabine, Sanne en ons is besloten om hem verder door Linda te laten behandelen. Linda is zo breed opgeleid en zo ervaren! Een paard met zulke grote problemen moet gewoon bij de beste zijn.

Na uitgebreid onderzoek van Addington en van alle alle diagnostiek die er al was, was Linda helaas niet positief over de toekomst van Ad. De behandelingen hebben welliswaar een losser paard opgeleverd, maar de problemen in de rug en de achterhand zijn nog altijd fors aanwezig. 

Half december zal Ad nog een keer uitvoerig worden onderzocht en naar aanleiding van die uitslag zal Sabine in overleg met Linda beslissen of het traject van revalidatie ingaan etisch verantwoord is of niet....

Spannende weken dus.....

Wordt vervolgd. 

logo stal mireille small
Mireille den Hoed

Revalidatietrainer & Instructeur Klassieke Dressuur


Langewei 1A, 4033 CE Lienden
Tel: +31 (0)6 - 24 09 54 82 | info@stalmireille.nl

 CRKBO Instelling  CRKBO Instelling sbb beeldmerk